Partnerské zdravotní pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP www.vzp.cz
201 Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP www.vozp.cz
205 Česká průmyslová pojišťovna zdraví ČPZP (vč. klientů bývalé pojišťovny Metall-Allianz 217) www.cpzp.cz
207 Oborová zdravotní pojišťovna OZP www.ozp.cz
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra www.zpmvcr.cz